Technical details:

Code: OC-902 (140 x 200 cm)

Weight:

 • Gross weight: 41 kg
 • Net weight: 35 kg

Dimensions:

Packaging (2 colli):

 • 1/2: 149 x 87,5 x 12 cm
 • 2/2: 204 x 30,8 x 17,5 cm

Bed:

 • Height headboard: 85,5 + 15 cm (feet)
 • Height footboard: 20,5 + 15 cm (feet)
 • Height floor-base: 25,5 cm

 

Code: OC-902/3 (160 x 200 cm)

Weight:

 • Gross weight: 46 kg
 • Net weight: 40 kg

Dimensions:

Packaging (2 colli):

 • 1/2: 169 x 87,5 x 12 cm
 • 2/2: 204 x 30,8 x 17,5 cm

Bed:

 • Height headboard: 85,5 + 15 cm (feet)
 • Height footboard: 20,5 + 15 cm (feet)
 • Height floor-base: 25,5 cm

 

Code: OC-902/4 (180 x 200 cm)

Weight:

 • Gross weight: 51 kg
 • Net weight: 45 kg

Dimensions:

Packaging (2 colli):

 • 1/2: 189 x 87,5 x 12 cm
 • 2/2: 244 x 32,8 x 17,5 cm

Bed:

 • Height headboard: 85,5 + 15 cm (feet)
 • Height footboard: 20,5 + 15 cm (feet)
 • Height floor-base: 25,5 cm